Login
Brukernavn
Passord
LOGIN HJELP
Registrer deg med brukernavn og passord. Som bruker kan du sende inn forespørsel og få tilgang til bilder i originalformat samt andre bilder fra samme location.
Du registreres umiddelbart som bruker, men det kan ta litt tid før du får tilgang til forespurte bilder.
Bilder som krysses av vil vises under "VIS BILDER". Når det er sendt inn forespørsel etter bildet forsvinner det fra "VIS BILDER", for å komme opp på "MIN SIDE" når tilgang er gitt.
Send gjerne også en mail til sylvi@filmcamp.no der du beskriver hva du ønsker ytterlig informasjon om.