FilmCamp er norsk partner til EUs Medie-program Sources 2. Manusworkshopen har årlig siden 2006 blitt arrangert på FilmCamp. Her får nordnorske manus/ prosjekter delta og utvilkes.

Vi vil jobbe videre og styrke denne delen av vår virksomhet. Konkret vil vi forsette med å arrangere ulike kurs og seminarer. Dette må gjøres i forståelse med bransjens behov og gjerne i samarbeid med andre aktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Arctic Image (Prosjektet er over) - Kort beskrivelse: – Prosjektet skal opprette og styrke samarbeid mellom den audiovisuelle bransjen, eksportbedrifter og regional markedsføring. Bransje- og grensekryssende samarbeid blir stikkordene når vi skal undersøke, teste og hente fram det uforløste potensialet som ligger og venter.
Vi samarbeider med den audiovisuelle industrien innenfor prosjektområdet, produksjonsselskap utenfor prosjektområdet, inkommende internasjonale/nasjonale prosjekter som er egnet for samarbeid som inbefatter regional markedsføring eller sponsing.
Aktiviteter inbefatter i hovedsak; Eksport, ”made in arctic”, piloter, arrangementer og kompetanseheving, kommunikasjon - PR og informasjon, Administrasjon – rapportering, resultater.
Visjon:
Gjennom et nordisk incentivsystem skal den audiovisuelle bransjen ha en regional økonomisk effekt på 50 millioner euro i Nord-Finland og Nord-Norge. Fritt arbeidsmarked bidrar til at nasjonale og internasjonale produksjoner kan bevege seg fritt og i et grenseoverskridende samarbeid på Nordkalotten. Reiselivssektoren blir begunstiget av dette. Filmproduksjonsselskap er ikke bare interessert i vinterlandskap, men finner også den nordiske sommeren og midnattsola interessant.
Omfanget av incentivordningens effekt på sysselsetting vil være betydelig regionalt. På Nordkalotten vil det skape og opprettholde sysselsetting til 400 fagfolk samt for et stort nettverk av selskaper som tilbyr relevante service og produksjonstjenester. Basert på et tett regionalt cooperasjon, kan den regionale markedsføringen gjøres i et sømløst samarbeid med den audiovisuelle bransjen. Den internasjonale kjennskapen til regionen har vokst betydelig.
Det skal skapes flere produkter med og rundt filmturisme i regionen. Ved hjelp av driftsmodellen som blir utviklet av Arctic Image, vil nordkalottens eksportbedrifter kunne lansere produktene sine på nye internasjonale markeder.
Regionen skal få ord på seg for å være et sentrum for produksjon av konkurransedyktig innhold som inneholder en unik styrke bestående av samarbeidet på kryss av både bransjer og grenser.
Prosjektpartnere:
Lead partner - BusinessOulu, Naturpolis, KpEdu, KAO, FilmCamp


FilmCamp tok i 2008 sterkere grep om utviklingstiltak som kom de ulike produsentene og filmarbeiderne i Nord Norge til gode. Deler av dette er gjort gjennom Filmarc/ Filmbågen og det næringsrettede utvikingsarbeidet som er knyttet til dette Interregprosjektet. Filmarc varte til mars 2011. Filmarc 2.0 startet i 2012 og varte til 30. juni 2014.